KIK Training


Moveo heeft een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de KIK-training. Deze training heeft als doel het leren omgaan met stress en het bewust worden van de keuzemogelijkheden die iedereen heeft t.a.v. de balans werk en privé.

Het UMC heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de training en een samenvatting van dit onderzoek kunt u hieronder lezen. Op 25 oktober 2012 heeft er een symposium “Het Smeulmoment” plaatsgevonden waarin naast de presentatie van de effecten als toelichting op de KIK-training, ook diverse sprekers hun visie op stress hebben gedeeld.

Voor meer informatie omtrent de KIK-training zie: www.kik-training.nl

Download hier de Samenvatting evaluatie KIK thesis (PDF)